Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2012 - 2015 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Hezârfen Hüseyin Efendi ve Enîsü'l-Ârifîn ile Câmi'u'l-Hikâyât Adlı Eserleri Ekseninde Hikâyeciliği

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

Certificates, Courses and Trainings

 • 20193. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu

  Vocational Course , Centre for Islamic Studies

 • 2017Fars Dili ve Edebiyatı Semineri

  Other , University of Tabriz

 • 2017Aruz Ölçüsü (Teori ve Pratik)

  Vocational Training , Bilim ve Sanat Vakfı