Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Dr), Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Aksaray University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Aydin Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Darevskia valentini (Boettger, 1892) türünün Türkiye popülasyonlarının taksonomik durumunun morfolojik ve moleküler yöntemlere göre değerlendirilmesi

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  Anadolu'nun güneyinde yayılış gösteren Anatololacerta cinsinin moleküler belirteçler kullanılarak türler arasındaki farklılaşma miktarının tespiti ve taksonomik durumunun belirlenmesi

  Aksaray University