Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, Cerrahi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Farelerde deneysel kuru göz modeli üzerine farklı terapötik ajanların etkilerinin karşılaştırılması

  Firat University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Dr)