Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

vergi harcamaları ve ülke uygulamaları

vergi raporu , no.193, pp.9-23, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’xxde 2018-2020 Yılları Arasında Orta Vadeli Mali Planın Değerlendirilmesi

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Budapest, Hungary, 27 June - 29 August 2018

Sosyal Bütçe Yaklaşımı Olarak Katılımcı Bütçeleme

2 International Congress On Economics and Business, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.1280-1287

TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

International Conference on Eurasian Economies 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.225-231

Books & Book Chapters

Hazine Olgusu ve Kavramsal Boyutları

in: Hazine, Haluk Egeli,Ahmet Özen,Ayşe Günay Bekar, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.13-64, 2023

Devlet Borçlarının Ödenmesi ve Olağanüstü Borç Yönetimi

in: Devlet Borçları, Kamil Tüğen,Haluk Egeli,Ahmet Özen, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.129-156, 2023

Hazine-Merkez Bankası İlişkileri ve Merkez Bankasının Bağımsızlığı

in: Hazine , Haluk Egeli,Ahmet Özen,Ayşe Günay Bekar, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.185-220, 2023

Türkiye'de Sosyal Bütçe Yaklaşımları Bağlamında Belediyeler

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Doç.Dr.Mustafa METE,Doç.Dr.Cumhur ŞAHİN, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.75-90, 2022

Sosyal Piyasa Ekonomisinde Devlet Anlayışı

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler IV, Sinan Sönmez, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.331-338, 2022

Osmanlı Devletinde Bütçe ve Bütçe Giderlerini Belirleyen Faktörler: Tanzimat Sonrası Dönem

in: Uygulamada ve Düşüncede Maliye Tarihi, Hakan Ay, Editor, Nobel Yayınevi, İzmir, pp.237-257, 2021

Türkiye’de 2018-2020 Yılları Arası Orta Vadeli Mali Planın Değerlendirilmesi

in: Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Mustafa MIYNAT vd., Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, pp.723-732, 2018 Sustainable Development

Devlet Borçlarının Ödenmesi ve Olağanüstü Borç Yönetimi

in: Devlet Borçları, Kamil TÜĞEN, Haluk EGELİ, Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.125-152, 2018

Sosyal Bütçe Önemi, Bileşenleri ve Amaçları

in: Karmaşık Bağlamlarda Yönetim ve Siyasayı Yeniden Tahayyül Etmek, Özel Özer Aslıhan, Özer Buğra, Editor, Lap Lambert Academic Publishing, pp.80-111, 2018

The Sustainability of External Debts For Turkic Countries

in: Eurasian Economies In Transition, Aysen Hic Gencer, İlyas Sözen, Selahattin Sari, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, pp.248-262, 2017

HAZİNE OLGUSU VE KAVRAMSAL BOYUTLARI

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk Egeli, Haluk Tandırcıoğlu, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.13-58, 2016

HAZİNE-MERKEZ BANKASI İLİŞKİLERİ VE MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk Egeli, Yrd. Doç. Dr. Haluk Tandırcıoğlu, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.181-218, 2016

Dış Ticaretteki Gelişmeler Bağlamında Türkiye-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

in: Bilimsel Araştırmalardan Seçmeler Profesör Jusup Jumusbaeviç Pirimbaev in 60 Yaş Günü Onuruna Armağan, T. Koichuev, İsmailov Sh Ganiev, NM Darovskikh, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bishkek, pp.117-141, 2015

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR VE ÜLKE UYGULAMALARI

in: Prof Dr Fevzi DEVRİM e Armağan, Tügen,K.,Altay,A.., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, pp.209-218, 2014

Metrics

Publication

62

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

18

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals