Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

  Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1995 - 2002 Undergraduate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Expertise In Medicine

  Total intravenöz anesteziye deksmedetomidin eklenmesinin kognitif fonksiyonlara etkisi

  Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018European Accereditation Council for Continuing Medical Education,Basic Point of care Ultrasound Course

  Vocational Training , U.E.M.S EACCME

 • 2016Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıbbi İstatistik Kursu

  Data Analysis , İzmir Tabip Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2016TARD Eğitimi Geliştirme Kursu,Modül 4, Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler

  Personal Evolution , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2016Üçüncü İleri Düzey Ultrason Rehberliğinde Sinir Blokları Kursu

  Vocational Training , Celal Bayer Üniversitesi

 • 2016Tard Eğitimi Geliştirme Kursu,Modül 3 Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan Tranfüzyonu

  Health&Medicine , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2016Tard Eğitimi Geliştirme Kursu,Modül 5, Nöroloji-Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi

  Vocational Training , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2015Tard Eğitimi Geliştirme Kursu, Modül 1, Solunum ve Toraks

  Vocational Training , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2015Klinik Toksikoloji Derneği'nin 20. Kongresi

  Vocational Training , Klinik Toksikoloji Derneği

 • 2015İleri Yaşam Desteği Kursu

  Vocational Training , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2014Klinik Toksikoloji Derneği

  Vocational Training , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • 2014V. Zehirlenmeler Geliştirme Kursu

  Vocational Training , Klinik Toksikoloji Derneği

 • 2014Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme

  Education Management and Planning , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2014Tıbbi Araştırmalarda Yöntembilim Kursu

  Education Management and Planning , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2014Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uygulamalarında Monitörizasyon:Standart ve Güncel Yaklaşımlar-2

  Vocational Training , Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2012Kardiyovasküler Sistem Kursu

  Vocational Training , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2011Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu

  Vocational Training , Kocaeli Üniversitesi

 • 2010Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Sertifikası

  Vocational Course , Sağlık Bakanlığı

 • 2008European Centre for Training of Anaesthesiologists

  Health&Medicine , ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 • 2007Havayolu Yönetimi

  Vocational Training , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 • 2007Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Sertifikası

  Vocational Course , Sağlık Bakanlığı

 • 2007Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

  Personal Evolution , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2006XII Anestezi Kış Sempozyumu

  Vocational Training , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 20058.ULUSAL AĞRI KONGRESİ

  Vocational Training , TÜRK ALGOLOJİ-AĞRI DERNEĞİ

 • 2005Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu

  Vocational Training , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2005Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu

  Vocational Training , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2005Enteral ve Paranteral Beslenme Kursu

  Vocational Training , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2004KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ 10.BİLİMSEL TOPLANTISI

  Vocational Training , KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

 • 2004Hastane Enfeksiyonları Kursu

  Vocational Training , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2004Santral ve Periferik Blok Uygulamaları

  Vocational Training , Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği