Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2004 - 2016 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Deputy Head of Department

  Dokuz Eylul University

Courses

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Toplumsal Tarih Çalışmaları

 • Postgraduate Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Emek Tarihi

 • Undergraduate YAKINÇAĞ AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ

 • Doctorate Modernleşmede Ordunun Rolü

 • Doctorate Batı Avrupa'da Sanayi Devrimi ve Sendikaların Gelişimi

 • Undergraduate TÜRKİYE DE ASKERİ DARBELER

 • Undergraduate Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi

 • Undergraduate Türk Tarihine Giriş

 • Postgraduate Siyasal Teori ve Uluslararası İlişkiler

 • Undergraduate İktisadi Doktrinler Tarihi

 • Postgraduate Türk Demokrasi Tarihi

 • Undergraduate Dünya da ve Türkiye de Demokrasi

 • Undergraduate İmparatorluktan Günümüze İç İsyanlar ve Islahat Hareketleri