Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İkidilliliğin Nörodilbilimsel Analizi

Tedqiqler , vol.4, no.31-38, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VOCABULARY DEVELOPMENT OF CHILDREN DIAGNOSED WITH EPILEPSIA

INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX, Ankara, Turkey, 26 - 29 December 2023, pp.3180-3184

EFFECTS OF IMPAIRMENT BASED APHASIA THERAPY ON SEMANTIC CATEGORIES

9th ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 26 - 29 December 2023

BOZUKLUK TEMELLİ AFAZİ TERAPİSİNİN ANLAMBİLİMSEL ULAMLARA ETKİSİ

9. ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 28 December 2023, pp.45-50 Creative Commons License

AN INVESTIGATION OF PHONOLOGICAL ERRORS DETECTED IN THE TURKISH SPEECH SKILLS OF SYRIAN CHILDREN

XIV International Scientific Research Congress, Napoli, Italy, 14 - 15 September 2023, pp.213-219

Pragmatic Knowledge in Alzheimer's Disease

17th International Scientific and Practical Conference "Psycholinguistics in a Modern World-22", Pereiaslav, Ukraine, 15 - 16 December 2022, pp.41-47

Differences Between Grammatical and Lexical Processing in the Late Learned Language

17th International Scientific and Practical Conference "Psycholinguistics in a Modern World-22", Pereiaslav, Ukraine, 15 December 2022, pp.74-80

TOPIC MAINTENANCE IN SCHIZOPHRENIA

XVII-th International Scientific and Practical Conference “Psycholinguistics in a Modern World – 2022”, Kyyiv, Ukraine, 15 November 2022

L1 in an ELT Class: Evidence from Brain Research

The International Scientific Conference “Modern Phİlologİcal and Methodologİcal Studİes, Kharkiv, Ukraine, 18 May 2022, vol.1, pp.30-34

False Start Production of Turkish Patients with Alzheimer’s Disease

"Oriental Stidies. Actualıty And Prospects” Scientific and Methodological Conference, Kharkiv, Ukraine, 06 May 2022, pp.8-11

Processıng Emotıon Words by Turkısh Monolınguals

Oriental Stidies. Actualıty And Prospects” Scientific and Methodological Conference, Kharkiv, Ukraine, 06 May 2022, pp.15-18

Verbal Communication in Schizophrenia

"Oriental Stidies. Actualıty And Prospects” Scientific and Methodological Conference, Kharkiv, Ukraine, 06 May 2022, pp.19-21

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mülteci Çocukların Konuşmalarında Tespit Edilen Anlam Bilimsel Yanlışların Dil Bilimsel Analizi

"Oriental Stidies. Actualıty And Prospects” Scientific and Methodological Conference, Kharkiv, Ukraine, 06 May 2022, pp.12-15 Sustainable Development

Mültecilerin Dil Sorunu: İzmir’de Yaşayan Suriyeli Mülteci Çocukların Türkçe İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONFERANSI GÖÇ: ÖNÜMÜZDEKİ YİRMİ YILIN PROJEKSİYONU VE ÖTESİ, İzmir, Turkey, 22 - 24 February 2021, vol.23, pp.1-14 Sustainable Development identifier

Şizofrenide Konuşma Bozukluğu Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Günümüz Dil-Edebiyat ve Filoloji Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem ve Teknikler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 October 2021, pp.63-73

Oral Expression Skills of People with Dementia

16 th Scientific and Practical Conference "Psycholinguistics in a Modern World - 2021", Ukraine, 16 December 2021, vol.16, pp.69-74

PROCESSING EMOTION WORDS IN THE LATE-LEARNED L2

International Scientific and Practical Conference “PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD”, Pereyaslav Khmelnitsky, Ukraine, 16 - 17 December 2021, vol.16, pp.205-212

Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Konuşma Üretiminde Nörodilbilimsel Özellikler

Uluslararası "Günümüz Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem ve Teknikler" Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 October 2021

Performance on the Picture Description Tasks in Patients with Late Dementia of the Alzheimer's Type

XV International Scientific and Practical Internet Conference-PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD-2020, Ukraine, 22 October 2020, vol.15, pp.105-110

Lateralization of Non-Word Processıng in Monolinguals

Psycholinguıstics in a Modern World-2020, Ukraine, 22 October 2020, pp.185-190

Language Use of Patients with Schizophrenia: An Analysis of Sentential Negation

Psycholinguıstics in a Modern World-2020, Ukraine, 22 - 23 October 2020, pp.39-43

Sentence Analysis of Patients with Dementia of the Alzheimer's Type

IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AWARENESS, Turkey, 02 December 2020

Сравнительный анализ женских образов в поэмах Пушкина «Евгений Онегин» и «Цыганы»

2nd International Biltek Conference on Science, Technology & Current Developments in Social Sciences, Azerbaijan, 18 April 2020, pp.28-34

Yabanci Dil Olarak Rusçanın Öğretiminde Tarihsel ve Kültürel Bilginin Rolü

II. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.135-146

Kağsayıcı eğitim

Eğitimde Kalite Uluslararsı Konferans, Baku, Azerbaijan, 15 December 2019

Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma bozuklukları

Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma bozuklukları, İzmir, Turkey, 08 January 2019

Okul Yaşındaki Çocuklarda Okuma, Yazma, Öğrenme Güçlüğü: Disleksi

Eğitimde Kalite Uluslararsı Konferans, Baku, Azerbaijan, 15 December 2019

Okul Yaşındaki Çocuklarda Konuşma Bozuklukları

Eğitimde Kalite Uluslararsı Konferans, Baku, Azerbaijan, 15 December 2019

A Psycholinguistic Analysis of Repetitons inTurkish Speech: Influence of Speech Condition

Psycholinguistics in a Modern World, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine, 24 - 25 October 2019, pp.141-147

Braın Bases of Non-Word Processıng inBilinguals

Psycholinguistics in a Modern World - 14th International Scientific and Practical InternetConference, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine, 24 - 25 October 2019, pp.282-287

Syntactic Preservation in Dementia

Psycholinguistics in a Modern World-4th International Scientific and Practical Conference, 24 - 25 October 2019, pp.61-67

Schizophrenics’ Behaviour In Spontaneous Speech

6TH INTERNATIONALMULTIDISCIPLINARYSTUDIES CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.743-746

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı

Rusya Kültür Günü, Turkey, 27 March 2019

Obuçeniye russkomu slovesnomu udareniyu studentov v buzax Turtsii (Rusça)

Rusistika i sovremennost (Rusça), San-Petersburg, Russia, 27 - 29 September 2018, vol.2, pp.140-146

Gender and Speech Disfluency Production: A Psycholinguistic Analysis on Turkish Speakers

Psycholinguistics in the Modern Word-2018, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine, 25 - 26 October 2018

Sentence Production in Alzheimer’s Disease: Effects of Grammatical Complexity

Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018

Reflection of Emotional Dysfunctions in Schizophrenia on Language Use...

3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018

Perseverations on Turkish Aphasia Patients’xx Speech

International Conference on Sustainable Development and Actual Problems of Humanitarian Sciences, Azerbaijan, 14 - 15 May 2018, pp.330-332

A Psycholinguistic Investigation of Disfluency in 18-23-Year-Old Turkish Native Speakers’s Speech

LILA ’xx18 / V. INTERNATIONAL LINGUISTICS AND LANGUAGE CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 30 - 31 March 2018, pp.71

A Psycholinguistic Analysis on the False-Start Production Rates of Turkish Speakers

LILA ’xx18 / V. INTERNATIONAL LINGUISTICS AND LANGUAGE CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 30 - 31 March 2018, pp.72

AZERBAYCANDA RUS DİLİ

I. ULUSLARARASI KAFKASYA HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kars, Turkey, 9 - 11 October 2017

A comparison of Sentence Production of Turkish Patients with Early-Onset and Late-Onset Alzheimer s Disease

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.96-97

Sentence Length of Turkish Patients with Schizophrenia

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.95

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

ULUSLARARASI NÖROLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 28 - 29 January 2017

HEMISPHERIC LATERALIZATION OF EMOTION WORDS ANEXPERIMENTAL STUDY IN TURKISH ENGLISH BILINGUALS AND TURKISH MONOLINGUALS

International Conference for Social Sciences and Humanities, Paris, France, 11 - 14 April 2016

Sentence Length of Turkish Patients with Early and Late Onset Alzheimer s Disease

International Journal of Arts and Science (IJAS), Freiburg, Germany, 29 November - 02 December 2016

Simple Sentence Structures of Turkish Schizophrenia Patients

International Conference for Social Sciences and Humanities, Freiburg, Germany, 29 November - 02 December 2016

An Analysis of Complex Sentence Structures of TurkishSchizophrenia Patients

4th GLOBAL CONFERENCE on LINGUISTICS and FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2016

An Analysis of Speech Disfluencies of Turkish Speakers Influence of Educational Background

4th GLOBAL CONFERENCE on LINGUISTICS and FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2016

Brain Lateralization of Lexical Processing in Turkish EnglishBilinguals and Turkish Monolinguals

4th GLOBAL CONFERENCE on LINGUISTICS and FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2016

Language use of patients with early onset Alzheimer s Disease An Analysis of Basic Sentences

4TH GLOBAL CONFERENCE on LINGUISTICS and FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2016

Birinci Türkoloji Kongresi nin Azerbaycan da Alfabenin Gelişimine Etkisi

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDAORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR, Baku, Azerbaijan, 14 - 15 November 2016

A COMPARISON OF LEXİCAL PROCESSİNG IN MONOLINGUAL TURKISH SPEAKERS AND TURKISH ENGLISH BILINGUALS

3rd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2015

A PSYCHOLINGUISTIC POINT OF VIEW ON PROLONGATIONS OF THE NATIVE SPEAKERS OF TURKISH

IJAS' ANNUAL CONFERENCE AT THE UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA'S CASA CONVALESCÈNCIA, Barselona, Spain, 23 - 26 June 2015

Şizofreni Hastalarının Konuşmalarının Yapısal Açıdan İncelenmesi

8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 May 2015

Fluency of Speech in late onset Alzheimer s Disease

17 th International Conference on Turkish Linguistics, Rouen, France, 3 - 05 September 2014

Sentence Structures on Schizophrenic Patients

17 th International Conference on Turkish Linguistics, Rouen, France, 3 - 05 September 2014

Prolongations in Turkish Speech from a Psycholinguistic Perspective

17th International Conference on Turkish Linguistics, September, 3 - 05 September 2014

Çokdillilerde Afazi

12th International Conference on Turkish Linguistic, 11 August 2004 - 13 August 2014

Slips of the Tongue: A Psycholinguistic Study in Turkish Language

International Journal of Arts and Sciences Conference, 10 October 2013

Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci

10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 August 2012

TÜRK AFAZİLİ HASTALARDA GÖZLEMLENEN PERSEVERASYONLARIN TÜRLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

VI. ULUSLARARASI KATILIMLI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 May 2011

Türk Afazili Hastalarda Gözlemlenen Perseverasyonların Türlerine Göre Değerlendirilmesi

VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2011

Bir Beyin, İki Dil: Dillerin Beyindeki Yerleşimi

"Eğitimcilerin Eğitimi" Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı Öğretim Başkanlığı, Turkey, 10 September 2010

Konuşma ve Dil Bozuklukları İçinde Afazinin Yeri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı İşitme Konuşma Denge Ünitesi, Turkey, 19 October 2006

Dilbilim ve Tıp

1. Dilbilim Seminerleri, Turkey, 24 May 2006

Afazi: Değerlendirme ve Rehabilitasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Turkey, 07 April 2006

Afazili Hasta ile İletişim” konusunda konferans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey, 10 November 2005

Azerbaycan Dilbiliminde Tartışılan Problemler

Okayama Üniversitesi Dilbilim Bölümü Türkoloji Dalı, 24 June 2003

Beyin ve Dil İlişkisi

Türk Dil Kurumu, Turkey, 07 January 2003

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Konuşan Kişilerde Beyin Hasarına Dayalı Dil Bozuklukları

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Turkey, 18 December 2002

Beyin Hasarı Sonucu Oluşan Konuşma Bozukluklarının Dilbilim Açısından Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi, Turkey, 18 September 2002

Söz Karışıklığının Nörolinguistik Tahlili

XVI. Dilbilim Kurultayı, Turkey, 23 - 24 May 2002

Beyin-Dil Probleminin Dilbilim Açısından Ele Alınması

10th International Conference on Turkish Linguistics, 16 - 18 August 2000

On the Correspondence between Child Language and Speech Disorders in Aphasia

18th International Congress for the Study of Child Language, 12 - 16 July 1999

Genç Bilginler ve Onların Faaliyeti İçin Gereken Ortam

Azerbaycan Kadınlar Kurultayı, 10 September 1998

Dilbilimde Dil ve Beyin Problemi

Azerbaycan Bilimler Akademisi Doktora Araştırmacılarının Bilimsel Konferansı, 10 June 1997

Konuşma Bozukluklarına Dilbilimsel Yaklaşım

Azerbaycan Bilimler Akademisi Doktora Araştırmacılarının Bilimsel Konferansı, 10 May 1996

İnfinitif Cümleler

Üniversitelerarası Bilimsel Konferansı, 10 April 1994

Books & Book Chapters

Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2023 Creative Commons License

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNİN TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ İLİŞKİLERİ VE TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: 15 TEMMUZ: TÜRKİYE YÜZYILINDA MİLLÎ İRADENİN ZAFERİ, , Editor, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, pp.134-144, 2023

Şizofrenide Konuşma Bozukluğu Üzerine Bir İnceleme

in: GÜNÜMÜZ DİL-EDEBİYAT VE FİLOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YENİLİKÇİ EĞİLİMLER: KURAM, YÖNTEM ve TEKNİKLER ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLER KİTABI, Doç.Dr. Şenay KAYĞIN Doç.Dr. Yasemin YAYLALI, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, pp.62-73, 2021

SENTENCE ANALYSIS OF PATIENTS WITH DEMENTIA OF THE ALZHEIMER'S TYPE

in: Language Skills Issues And Teaching Challenges, Seniha KRASNIQI, Editor, Rating Academy Publishing, pp.83-94, 2021

Obuçeniye russkomu slovesnomu udareniyu turetskix studentov (Rusça)

in: Rusistika i Sovremennost (Rusça), Lısakov, Jeleznyakova, Editor, San-Petersburg, Severnaya Zvezda, San-Petersburg, pp.140-146, 2018

Geç Başlangıçlı Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Dil Kullanımı: Basit Tümce Açısından İnceleme

in: Dilbilim Çeviribilim Yazıları, Nezlihan Kansu Yetkiner, Editor, Anı Yayıncılık, İzmir, pp.36-47, 2017

Şizofrenide Dil Kullanımı: Basit ve Karmaşık Tümce Yapısı Açısından İnceleme

in: Dilbilim Çeviribilim Yazıları, Neslian Yetkiner, Mehmet Şahin, Editor, Anı Yayıncılık, İzmir, pp.114-127, 2017

Nörodilbilim

Bakü Slav Üniversitesi Yayınevi, Baku, 2004

Metrics

Publication

171

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

14

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals