Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2022 - Continues Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

    Editor