Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitim Karşılığında Çalışma Şartı

Sicil , vol.17, pp.111-123, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İşçinin Sadakat Borcu ve Uygulaması

Kamu-İş Dergisi , vol.11, no.1, pp.1-31, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

18. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 4 - 06 March 2024 Sustainable Development

Impact of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers on Shipping Companies:Reporting and Auditing Issues /

Abstract Proceedings of MODAV International Conferences on Accounting, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, vol.1

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND REGULATORY INITIATIVES IN TURKEY: GOOD IMPLEMENTATION EXAMPLES

BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES TARAFINDAN DÜZENLENEN, 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AMIS 2016, Bucuresti, Romania, 8 - 09 June 2016, pp.39 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kollektif Şirkette Ortakların Şirketten Ayrılması (TTK m. 253-266)

in: Şirketler Hukuku Şerhi (Cilt I), Prof. Dr. Kemal Şenocak, Editor, Seçkin Yayıncılık, pp.1036-1086, 2023

Uluslararası Değerleme Standartları: UDS 230 STOKLAR STANDARDININ İNCELENMESİ

in: Uluslararası Değerleme Standartları, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN,Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN,Doç. Dr. Özge Sezgin ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.135-149, 2022 Sustainable Development

Uluslararası Değerleme Standartları: UDS 230 Stoklar Standardının İncelenmesi

in: Uluslararası Değerleme Standartları, Prof. Dr. Nalan Akdoğan - Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN - Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.135-149, 2022

Covid 19 sürecinin ulaştırma depolama ve haberleşme sektöründeki işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisinin değerlendirilmesi

in: Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Nalan Akdoğan,Deniz Umut Doğan,Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Yayınevi, Ankara, pp.734-747, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

20
UN Sustainable Development Goals