Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Halı ve Kilim Bibliyografyası

Arış , no.1, pp.154-157, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışmalarında Fotoğraf Kullanan Dokuma Resim Sanatçıları

Karabagh III International Congress Of Modern Studies In Social Scıences and Humanities "Year Of Shusha -2022", KARABAğ, Azerbaijan, 7 - 10 June 2022, vol.5, pp.260-273

ÇALIŞMALARINDA FOTOĞRAF KULLANAN DOKUMA RESİM SANATÇILARI

KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS of MODERN STUDIES in SOCİAL SCIENCES and HUMANITIES "YEAR OF SHUSHA- 2022", 7 - 10 June 2022, vol.5, pp.260-273

Tarihsel Süreç İçinde Dokuma Resim Sanatının Gelişimi

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 April 2022, pp.35-66

Geleneksel Tekstillere Zarar Veren Etkenler

International Khazar Scientific Researches Conference III, Baku, Azerbaijan, 7 - 09 January 2022, pp.141-163

18. Yüzyıl Kula Yöresi ”Sarı Sulu” Halısı Belgeleme Çalışması

Cumhuriyet Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 30 August 2020, pp.20

Koruma Uygulamalarında Örnek Bir Belgeleme Çalışması: 19. Yüzyıl Ladik Halısı

III. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı IMFARTS 2018, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2018, pp.387-395

Göçüp Gitmeden Koruma

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi II. Uluslarası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016

Tasarım Olgusu İçinde Halı Tasarımının Değerlendirilmesi

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Turkey, 19 - 20 November 2009, pp.196-205

Ziya Gökalp’in Babasından Kalan Halı Koleksiyonundan Örnekler

8. El Sanatları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 15 November 2002, pp.228-233

Evciler Gökçek Örneğinde Afyon Düz Dokuma Yaygıları

VI. Afyon Karahisar Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 October 2002

Restorasyon ve Konservasyon Öncesi El Dokuması Halıların Teknik Analizi ve İşlem Aşamaları

III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, Konya, Turkey, 17 - 18 May 2000, pp.166-169

Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminde Konservasyon

I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 May 1999, pp.45-56

Halı Kilim Restorasyonunda Kullanılan Teknikler ve Bir Örnek Kuruluş

2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 1998

Books & Book Chapters

Balıkesir-Yüncü Yörük Kilimleri ve Yeniden Üretimleri

in: Türk Kilimleri - Kilim, Cicim, Zili, Palas, Prof. Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, pp.417-440, 2023

20. Yüzyıl Uşak Halıcılığı

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı- Cilt:3, Soysaldı, Aysen, Editor, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, pp.1917-1935, 2020

Geleneksel Tekstillerde Hasar Oluşumuna Neden Olan Etkenler ve Alınması Gereken Önlemler

in: Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması Onarımı, yok, Editor, Morfil Yayınları, Ankara, pp.45-89, 2007

Metrics

Publication

35

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

4