Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Consumption Convergence: Theory and Evidence

VI. International Conference on Economics, ECONANADOLU, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.290 Sustainable Development

Optimal Growth under Separated Optimal Capital Accumulation and Depletion

III. International Conference on Economics, EconTR2021, Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.46 Sustainable Development

Economic Growth and Health: Revisiting Convergence Dynamics

6th International Conference of Sociology and Economics, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2021, pp.16 Sustainable Development

CO2 Emissions and Economic Growth Nexus: A Wavelet Based Approach

10. International Conference of Political Economy ICOPEC 2019, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.33 Sustainable Development

Macroeconomic Determinants of Antidepressant Use

7. Istanbul Finance Congress (IFC) 2018, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bağlaşım Çözülmesi Altında Optimal Büyüme ve Kaynak Tükenimi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, N. Merve Hamzaoğlu,İsmail Ertek, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.193-211, 2022 Sustainable Development

Sağlık ve İktisadi Büyüme: Yakınsama Dinamikleri

in: Sağlık Ekonomisi Makro ve Mikro Yaklaşımlar, Müge Karacal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-37, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

12

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals