Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göstergebilimde Terim Oluşturma: Gereksinim ve Yaratıcılık...

ULUSLARARASI BALIKESİR GÖSTERGEBİLİM ÇALIŞTAYI, Balıkesir, Turkey, 16 - 18 June 2022

YAZINSAL GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİNDE KESİTLEME.

DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 1 - 03 June 2022

Flipgrid Uygulamasının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

III. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.3-5

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kullandıkları Açımlama Teknikleri

10. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KURULTAYI, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017

Anlatı Kişilerinin İncelenmesinde Göstergebilim Kiplikleri Kuyucaklı Yusuf Örneği

12. ULUSLARARASI DİL DEYİŞ YAZINBİLİM SEMPOZYUMU, 18 - 20 October 2011

Kitle İletişim Araçlarının Ölçünlü Dile Olumlu Etkileri

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, 16 - 17 April 2009

Betimleyici Metinler Yoluyla Yer Belirticilerinin Öğretilmesi

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 27 - 28 March 2009, pp.475-484

Books & Book Chapters

ŞİİR ÇÖZÜMLEMESİNDE GÖSTERGEBİLİM ―Ahmet Haşim‘in Merdiven Şiiri Çözümlemesi‖

in: 21. YÜZYILDA DİSİPLİNLERARASILIK VE UYGULAMA BİÇİMLERİ, Murat Kalelioğlu, Betül Çanakpınar, Editor, Papatya Bilim, İstanbul, pp.84-91, 2023

Yenidoğan'a Söylenen Kalıp Sözlerin Kültürbirim Olarak İncelenmesi

in: KÜLTÜR GÖSTERGEBİLİMİ, Günay Veli Doğan, Kalelioğlu Murat, Çanakpınar Betül, Editor, Papatya Bilim, İstanbul, pp.11-20, 2022

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON THE LANGUAGE LEARNING PROCESSES OF SYRIAN REFUGEES

in: Current Research in Education, Zahal Onur, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.197-209, 2022

INSTRUCTIONS IN THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

in: Current Research in Education, Zahal Onur, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-196, 2022

Yazın, Göstergebilim ve Yazınsal Göstergebilim

in: Modern Türk Edebiyatı Yazınsal Göstergebilim Çözümlemeleri, Uzdu Yıldız Funda, Editor, Günce Yayınları, Ankara, pp.9-14, 2021

Nesnenin Değer Kazaınm Süreci-Müzayede Örneği

in: Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması, V. Doğan Günay, Alev Fatoş Parsa, Editor, ES YAYINLARI, pp.119-131, 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçede Örtmece Sözler

in: Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Editor, Anı Yayınevi, Ankara, pp.486-490, 2016

Biçimbirimler

PAPATYA YAYINEVİ, İstanbul, 2014

Sözcük ve Sözcük Öğretimi

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş, Alparslan Okur, Editor, Grafiker Yayınevi, pp.357-364, 2013

Tür, Cins ve Çeşit Kavramlarına Sözcükbilimsel Bir Yaklaşım

in: Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Günay Doğan V.,Fidan Ö.,Çetin B.,Yıldız F., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.375-386, 2011

Metrics

Publication

66

Project

6

Thesis Advisory

20

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals