Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Kondansatörler Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.229

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Işık ve Görme Konusundaki Kavramsal Anlamaları

İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY 1ST INTERNATIONAL EDUCATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 4 - 06 October 2019

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Student Understanding of Fundamental AC Signal Concept

Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 5 - 09 September 2018

Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe’ye Uyarlanması

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Teacher Candidates' Understanding Level the Basic Electrical Concepts

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, 24 - 25 November 2017

THE FACTORS AFFECTING THE TEACHER CANDIDATES' SCIENTIFIC LITERACY SKILLS: ACADEMIC ACHIEVEMENT AND BRANCH

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, 24 - 25 November 2017 Sustainable Development

The Effect of Inquiry Based Science Education on the Students Scientific Process Skills

5th world Conference of Science and Technology Education, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2016

Öğretmen Adaylarinin Elektrostatik Konularindaki Alternatif Kavramlarinin Belirlenmesi

International Teacher Education Conference 2015, Sankt-Peterburg, Russia, 2 - 04 September 2015

Fizik öğretmen adaylarının madde dalgalarına ilişkin kavram yanılgıları

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yarıiletken Konusundaki Kavramsal Anlamaları

2. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

The Effect of Using Computer Simulations on Students’ Conceptual Understang of Photoelectric Effect

International Conference on Advanced ICT and Education, Hailun, China, 20 - 22 September 2013

Attitude of Teacher Candidates toward Making Computer Supported Education

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Turkey, 6 - 10 October 2010, vol.3 identifier identifier

The effects of problem-based learning on the students' success in physics course

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bilimsel Tutumları Arasındaki İlişki

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2010

Evaluation of Scientific Process Skills Usage Level of Physics Teacher Candidates

27. Uluslararası Fizik Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 - 17 September 2010

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

68

H-Index (Scopus)

4

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals