Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2013 - 2021 Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2004 - 2013 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Courses

 • Undergraduate PLN 4433 Neoliberal Kentleşme

 • Postgraduate PLN 5055 Planlamada Yönetim ve Hukuk

 • Undergraduate PLN 4112 Şehir Planlama Projesi V

 • Undergraduate PLN 1112 Mekan ve Tasarım

 • Undergraduate PLN 4112 Şehir Planlama Projesi VI

 • Undergraduate PLN 4436 Neoliberal Politikalar Ekseninde Planlamada Yeni Yasal Düzenlemeler

 • Postgraduate PLN 5048 Modernite, Postmodernite ve Kent-Mekan

 • Undergraduate PLN 3112 Şehir Planlama Projesi IV

 • Postgraduate PLN 5098 M.Sc. Research

 • Postgraduate SHR 5099 M.Sc. Thesis