Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Replantation and maintenance of periodontally hopeless tooth a case report

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi, 5 - 06 April 2019

Diş hekimlerinin sigara bıraktırmadaki rolünün değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi, 5 - 06 April 2019

Tükürük Eser Elementleri ve Periodontal Durum Arasında İlişki Var mı

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015

Papillon Lefevre Sendromu Periodontal Tedavisinde Zorluklar

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Tükürük Eser Elementleri ve Periodontal Durum Arasında Bir İlişki Var mı

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Books & Book Chapters

PERİODONTOLOJİ-ORTODONTİ İLİŞKİSİ

in: Diş Hekimliği: Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar, Ayşe Meşe, Editor, Livre de Lyon, pp.57-70, 2023

Yumuşak doku greftleme işlemlerinde cerrahi sırasında ve cerrahi sonrasında karşılaşılan komplikasyonlar

in: Ağız ve Baş-Boyun Bölgesi Cerrahilerinde Komplikasyonlar, FUNDA GÖKER, Editor, Livre de Lyon, pp.35-46, 2022

Kadın Hastada Periodontal Tedavi - 2020

in: Kadında Puberte ve Periodontal Durum Üzerine Etkisi, ELİF ÜNSAL, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.1-5, 2020

Metrics

Publication

37

Open Access

1