Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Sağlık Bilimlerinde Etik I

 • Postgraduate Scientific research Methods and Publication Ethics

 • Undergraduate Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)-1

 • Undergraduate İletişim Becerileri

 • Doctorate Philosopy of Science and Ethics

 • Undergraduate Mesleksel Değerler ve Etik-1

 • Undergraduate İlaç ve Etik

 • Undergraduate Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)-2

 • Undergraduate Mesleksel Değerler ve Etik-2

 • Postgraduate Halk Sağlığında Etik

 • Undergraduate Mesleksel Değerler ve Etik-3

 • Undergraduate Aydınlatılmış Onam

 • Undergraduate Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) -2

 • Undergraduate Uygulama-3