Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoğulculuğu Sağlamanın Bir Aracı Olarak Dijital Kamuoyu

9. Asos Congress Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Samsun, Turkey, 24 - 26 May 2023, pp.117-131

Geçmişte Eşit Miydik? Antik Yunan'dan Modern Devlete Cinsiyet Eşitliği

12.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali , İstanbul, Turkey, 19 November 2022, pp.16-18 Sustainable Development

Metaverse ve İnsan Hakları

Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 16 December 2022, pp.122-124 Sustainable Development

2018-2023 Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi'nde Adalete Erişim

WORLD WOMEN CONFERENCE-III, Ankara, Turkey, 03 September 2021, pp.209-222 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNİN ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA OLASI ETKİLERİ

Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Turkey, 23 October 2020, vol.2, pp.94-103 Sustainable Development

Orta Çağ İslam Toplumlarında Kadınların Statüsü

5th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 17 September 2020, pp.314-318

Books & Book Chapters

İnsan Haklarının Uluslararasılaşması

in: İnterdisipliner Bir Alan Olarak İnsan Hakları, Dr. Adem Özer,Dr. Ertuğrul Yazar, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.37-58, 2023

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI YARGI YETKİSİ: BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUK VE DEVLET SORUMLULUĞU

in: Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya - Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi, Prof. Dr. Fatma Taşdemir,Dr. Adem Özer, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.579-602, 2023

Metrics

Publication

17
UN Sustainable Development Goals