Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sözcük Öbeği Olarak Cümle ve Bir Öbek Önerisi

Türkiyat Mecmuası , vol.26, no.2, pp.241-245, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hakan Günday Romanlarında Aforizmalar

TURKISH STUDIES , vol.5, no.1, pp.1147-1166, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik

Turkish Studies , vol.4, no.8, pp.1734-1745, 2009 (Scopus)

Dede Korkut Hikayelerinde Zarf fiilli Birimler

TURKISH STUDIES , vol.3, no.1, pp.59-71, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dil Bilgisi Öğretiminde Üniversitenin Yeri Üzerine

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Kurultayı, İzmir, Turkey, 23 December 2011, pp.1-8

İngilizce Yazılmış Türkçe Gramerlerinde Tanımlık (Article) Kavramı

VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı , Ankara, Turkey, 26 September 2008, pp.1-8

Tatar Bilmecelerindeki Arapça Farsça ve Rusça Alıntılar Üzerine

Uluslar Arası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 01 October 2009, pp.1-8

Books & Book Chapters

Türkiye'de Dilin Kökeniyle İlgili Güncel Yayınlar

in: Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Karahan, Leyla - Yıldız, Hüseyin, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.720-739, 2023

Gen Araştırmaları ve Dil Aileleri

in: Zeki Kaymaz Armağanı, Kerimoğlu, Caner - Şahin, İbrahim - Ayan, Ekrem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.349-364, 2023

"Dilin Evrimi"nden Neyi Anlamalıyız?

in: Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.111-122, 2023

Dilin İnsana Özgülüğü Üzerine

in: Kerime Üstünova Armağanı, , Editor, Efe Akademi, Bursa, pp.151-162, 2022

Giriş: Dilin Evrimi İncelemelerine Genel Bir Bakış

in: Bilimin En Zor Problemi: Dilin Kökeni, Busenur Şahin, Editor, Varyant Yay., İzmir, pp.13-40, 2022

Tatar Bilmeceleri

in: Türk Dünyası Bilmeceleri, Gürsoy-Naskali, Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1451-1632, 2021

Dil Bilgisini Neden Öğretemiyoruz?

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Ahmet Pehlivan, Seçkin Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.281-296, 2020

Genel Dilbilime Giriş

Pegem Akademi, Ankara, 2019

Mirfatih Zekiyev

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Buran, Ahmet, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1087-1096, 2019

Türkiye Türkolojisinde Cümle Ögeleri ve Teori

in: Edebiyat Üzerine İncelemeler. Rıza Filizok’a Armağan, Şerife Çağın, Seçil Dumantepe, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.193-208, 2019

Kiplik ve Kip

Pegem Akademi, Ankara, 2018

İngilizce Yazılmış Türkçe Gramerlerinde Tanımlık (Article) Kavramı

in: Dilbilgisi ve Dilbilim Yazıları, Şehriban Türlüdür, Editor, Pegem, Ankara, pp.45-56, 2017

Dil Bilgisi Öğretiminde Üniversitenin Yeri Üzerine

in: Dilbilgisi ve Dilbilim Yazıları, Şehriban Türlüdür, Editor, Pegem, Ankara, pp.292-302, 2017

Zarf Kategorisi Üzerine

in: Talat Tekin Armağan Kitabı, Osman Fikri Sertkaya-Süer Eker-Hatice Şirin-Erdem Uçar, Editor, Uluslararası Türk Akademisi (Kazakistan) Çantay (İstanbul), İstanbul, pp.565-593, 2017

Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimi

Pegem Akademi Yay., Ankara, 2016

Kiplik İncelemeleri ve Türkçe

Dinozor Kitabevi Yayınları, İzmir, 2011

Metrics

Publication

53

Thesis Advisory

17

Open Access

16