Education Information

Education Information

 • 2009 - 2019 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Değişen sosyal güvenlik sistemi ve sağlıkta dönüşüm programı üzerine bir değerlendirme: Ardahan örneği

  Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)