Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Manisa Celal Bayar University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Department Of Computer Education And Instructional Technology, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yerel yönetimlerde stratejik yönetim anlayışının uygulama aracı olarak kurumsal karne yöntemi

  Manisa Celal Bayar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Öğretmenlerin okul zorbalığına ilişkin algıları

  Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)