Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The sea and aristocracy. Some observations on the new elites in the Late Helladic IIIC period and the Mycenaean tombs in Caria region.

3rd International Interdisciplinary Colloquium “The Periphery of the Mycenaean World: Recent discoveries and research results, Lamia, Greece, 21 May 2018, pp.703-710

Eski Çağ’da Doğu Akdeniz’deki Zanaatkar Göçlerinin Kültürel Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferans Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi 22-23-24 Şubat 2021 / Dokuz Eylul Unıversity International Conference Migration: Projectıng the Next Twenty Years and Beyond 22-23-24th February 2021 İzmir/TURKEY, İzmir, Turkey, 23 February 2021, pp.82-83

İzmir Merkezi Güney İlçeleri 2018 Yılı Mimari Tespit Çalışması

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, 17-21 Haziran 2019 Diyarbakır, Ankara, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.103-122

Contributions of Underwater Archaeology in the Evaluation of Mycenaean Commercial Relations

12th International Symposium on Underwater Research 16-19 May 2020 Kemer/Antalya, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2020, pp.6

Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları

41. Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.47, pp.459-470

Geç Tunç Çağı’nda İzmir ve Çevresindeki Miken Aktiviteleri

International Aegean Symposiums on Social Sciences Humanities February 15-16, 2020 / Izmir, Turkey, İzmir, Turkey, 15 - 16 February 2020, pp.97-98

Geç Tunç Çağı’nda Küçük Menderes Havzası’nın Ege Dünyası İle İlişkilerine Genel Bir Bakış

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 08 May 2018, pp.47-50

İzmir’in Yitirilmiş Arkeolojik Mirası: Avrupalı Hassasiyeti ve Eski Eser Koleksiyonculuğu İkilemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.25

Manisa’nın Arkeolojik Mirasına Geçmişten Bir Bakış

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü, Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.2395-2404

Instability, Terror and Destruction of Olc Cultures: Case of the Middle East and North Africa (1991-2016)

Preserving Transcultural Heritage: Your Way or My Way?Questions on Authenticity, Identity and Patrimonial Proceedings in the Safeguarding of Architectural Heritage Created in the Meeting of Cultures, Casal de Cambra, Portugal, 04 July 2017 - 07 January 2018, pp.317-325

Two Different Sections on History: The Sea Peoples and Syrian Migrants

The Migration Conference Athens, August 23-26, 2017 Harokopio University, Londrina, Brazil, 23 - 26 August 2017, pp.152 Sustainable Development

Karia’da Miken Aktivitelerinin İçeriği ve Ahhiyawa

10. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu: Prof.Dr. Ramazan Özgan ve Prof.Dr. Pontus Hellström Onuruna, Muğla, Turkey, 4 - 05 August 2017

Yeni Bir Müze Türü Olarak Zeytinyağı Müzeleri

85. İzmir Enternasyonel Fuarı, DEPARK İnovasyon Sohbetleri, İzmir, Turkey, 27 August 2016

Books & Book Chapters

Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.91-113, 2022 Creative Commons License

Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Akhisar ve Çevresi

in: Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz Engin,Gür Barış,Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.91-113, 2022 Creative Commons License

Hastane Höyüğü

in: Thyateira I, Thyateira İçin 11 yıl, (2011-2021 Dönemi Kazılarının sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz,Engin; Gür Barış; Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.114-131, 2022 Creative Commons License

Akhisar-Dağdeviren Höyüğü Son Tunç Çağı Buluntuları Üzerine İlk Gözlemler

in: Thyateira I: Thyateira İçin 11 Yıl (2011-2021 Dönemi Kazılarının Sonuçlarına İlişkin Yazılar), Akdeniz Engin, Gür Barış, Akıllı Nihal, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.77-90, 2021

A Group of Mycenaean finds from Western Anatolia (Kemal Uğurbil Collection in İzmir)

in: Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar’a Armağan / A life Dedicated to Anatolian Prehistory: Festschrift For Jak Yakar, Barış Gür, Semra Dalkılıç, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.183-200, 2020

Hitit Belgelerindeki Iyalanda/Iyalanti’nın Lokalizasyonu ve Alinda Eşitlemesi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

in: Alinda Araştırmaları 1: Eski Belgeler ve Yeni Araştırmalar, Murat Çekilmez, Umut Kapuci, Editor, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Matbaası, Aydın, pp.33-44, 2020

İzmir’de Spiegelthal Kardeşler Tarafından Gerçekleştirilen Arkeolojik İncelemeler ve Oluşturdukları Eski Eser Koleksiyonu

in: Smyrna-İzmir Kazı ve Araştırmaları III, A. Ersoy, H. Göncü, D. Akar Tanrıver, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.421-428, 2019

Minos ve Miken Kültürlerinde Zeytinyağı Üretimi ve Ticareti

in: Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistorya’dan Bizans Dönemi’ne / Production and Trade Through the Ages: From Prehistory to the Byzantine Period, Oktay Dumankaya, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.165-17, 2019

M.Ö. II. Binyılda Ege Dünyası’nın Kuzey Suriye Kıyıları İle İlişkileri: Deniz Ticareti ve Yolculuklar

in: Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar / Articles on Transportation in Ancient Near East, Bilcan Gökçe, Pınar Pınarcık, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.272-285, 2018 Sustainable Development

Miken Faunasına Genel Bir Bakış

in: Prof Dr Ömer Özyiğit e Armağan Studies in Honour of Ömer Özyiğit, Okan Emre, Atila Cenker, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.203-214, 2015

Tunç Çağı’xxnı Sona Erdiren Halklar Deniz Kavimleri

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012

Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2010

Metrics

Publication

55

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals