Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Financial Instruments in Sustainable Development: Catastrophe Bonds

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İzmir, Turkey, 22 - 24 June 2022, pp.394-395

SERMAYE PİYASALARI VE EKONOMİYE DUYULAN GÜVEN: BİST100 NEDENSELLİK ANALİZİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Katılımlı 22. Finans Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.1003-1010

Books & Book Chapters

SERMAYE PİYASALARINDA AFET RİSKİ YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE AFET TAHVİLİ İHRAÇLARI

in: Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II (Aralık 2022), Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY Dr. Uğur İNAN, Editor, Gece Kitaplığı, pp.279-292, 2022

DAVRANIŞSAL FİNANS: ZİHİNSEL VE SEZGİSEL YANILGILAR

in: İktisadi - İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler (Aralık 2022) , Doç. Dr. Mustafa METE Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.371-392, 2022

Metrics

Publication

11