Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boşanmada Manevi Tazminat ve Zina Durumunda Üçüncü Kişiye Karşı Tazminat

İzmir Medeni Hukuk Günleri-II Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 April 2018

Genel İşlem Şartları ve Haksız Şart Kavramı

İzmir Barosu İlçeler Semineri, İzmir, Turkey, 27 May 2016

Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık Denetimi

Genel İşlem Şartları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 18 April 2015, pp.324-367

Medeni Hukukta Rıza Kavramı

Cinsel Dokunulmazlık Kavramı ve Rıza Hali, Turkey, 20 April 2015

Çocuğun İş Sözleşmesi Ehliyeti

Çocuk İşçiliği Çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 April 2018

Çalışma Hakkı Çerçevesinde Kadının Meslek ve İş Seçimi

Kadın-Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım, Turkey, 08 December 2007 Sustainable Development

Yabancı Dilde Eğitim ve Anayasamız

Mevzuat ve Uygulamada Türk Dili, Turkey, 11 March 2004

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

12

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals