Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAHYA HAYATİ PAŞA KÖŞKÜ BEZEMELERİ

3. ULUSLARARASI BALKANLAR, ANADOLU, KAFKASYA ve TÜRKİSTAN COĞRAFYASI SANAT, KÜLTÜR, TARİH ve FOLKLOR KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Aydın, Turkey, 24 - 26 October 2023

MİMARİ SERAMİK BEZEME RESTORASYONLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

I. ULUSLARARASI ARDAHAN ANADOLU SERAMİKLERİ SEMPOZYUMU, Ardahan, Turkey, 9 - 15 October 2023

İzmir Konak İlçesi Tarihi Çeşmeleri

17. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Baku, Azerbaijan, 5 - 07 September 2023

Birgi Mezar Taşları

16. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU ÇEVRİMİÇİ KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Aydın, Turkey, 05 September 2022

Birgi Karaoğlu Camii Mezar Taşı Bezemeleri

16.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Aydın, Turkey, 5 - 07 September 2022

İmam-I Birgivi, Mezarlık Alanı

2. Uluslararası Balkanlar, Anadolu, Kafkasya Ve Türkistan Coğrafyası Sanat, Kültür, Tarih Ve Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Aydın, Turkey, 9 - 11 May 2022

Mimar Sinan'dan Günümüze Farklı Disiplinlerin İş Birliği

Kültürel Miras Seminerleri, İzmir, Turkey, 14 April 2021

Söğüt Çinili Yapıları

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Armağanı, Xv. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası koruma Çevrimiçi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 12 April 2021

Sürdürülebilir Mimarinin Belgesi Minyatürler

iaspora, Transnatiolasim, transculturlism and Inter_cultural Communications as New Forms of Social Capital, 17 - 19 January 2018, vol.107

Mimaride Restorasyonlarda Minyatürlerin Belge Niteliğinde Kullanımı

Uluslar Arası Türk Sanatı Tarihi Folkloru Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 11 May 2018

Söke Kemalpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi

Bir Ödülün Hikayesi, Söke, Turkey, 10 December 2016

Zamanda Göç Eden Yapılar

Tasarım Günlükleri Kavramlar Dizisi Kimlik, İzmir, Turkey, 14 May 2016

Kozbeyli Camii Konservasyonu

Kozbeyli Camii Konservasyonu Halk Eğitim Semineri, İzmir, Turkey, 29 April 2016

Uluslar Arası Müze Sunumlarında Türk Sanatları Sergileme ÇalışmalarıLahey Hollanda Müzesi kapsamında

Uluslar Arası Lions Dernekleri Konsey Kongre Sunumu, İstanbul, Turkey, 01 November 2015

onservation restoration projects of the tiles in Diyarbakır

ECERSİnternational Conferance ECERS, Toledo, Philippines, 21 - 23 June 2015

Halil Ağa Camii Bezemeleri Konservasyon Projesi ve Uygulamaları

İnternational Turkıc Art, Hıstory and Folklore Congress, Yeni Delhi, India, 20 September 2014, pp.73-79

Diyarbakır St Hosef Armenian Catholic Church Tiles Conservation Restoration Project

İnternational Conference of the European Ceramic Society ECERS XIII, FRANSA, Limoges, France, 23 - 26 June 2013, pp.10

Yapı Bezeme Restorasyonlarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TAYKON 2011,İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.178-183

Nakkaş Mimar Semih İrteş

Uluslar Arası Geleneksel El SanatlarıSempozyumu, ANKARA, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2011

Diyarbakır Çinili Yapıları

10.Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İZMİR, İzmir, Turkey, 19 - 20 November 2009

Diyarbakır Melek Ahmet Paşa Camii Çinileri Koruma Onarım Proje Uygulama Çalışmaları ve Öneriler

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle DevredilmesiSempozyumu, DİYARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009, vol.1, pp.601-611

Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii Çinileri Koruma ve Onarım Projesi

Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 4 - 06 June 2009

Kuşadasının Markalaşma Sürecinde Geleneksel Mimari Bezemelerin Önemi

Geçmişten Geleceğe Kuşadası'' II Sempozyumu, KUŞADASI, Aydın, Turkey, 4 - 09 September 2008, pp.397-4007

Süleymaniye Bir Dünya Markası

Süleymaniye Ulusal Sempozyumu, EMİNÖNÜ, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.46-50

Kıyı Kentlerinde Değişim Koruma ve Kuşadası Örneği

Uluslararası Gazimagosa Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2007, pp.185-189

Mimaride Bezeme Restorasyonlarının Proje ve Uygulama Sorunları

2.GelenekselDiyarbakır El Sanatları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 31 May - 01 June 2007

Birgi Dervişağa Camisinde Bulunan Sıva Üstü Bezemelerinin Konservasyon ve Restorasyonu

Uluslar Arası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İZMİR, İzmir, Turkey, 16 - 18 October 2006, pp.74-79

Tarihi Eserlerin Korunması Sürecinde Uygulama Elemanı Sorunu

A.B KorumaAmaçlı İnşaat Sektörüne Restorasyon Eğitimi ile Kalifiye Eleman Kazandırma Projesi, SÖKE, Söke, Turkey, 01 February 2006, pp.1

Tarihi eserlerin korunması sürecinde, uygulama elemanı sorunu

Koruma amaçlı inşaat sektörüne, restorasyon eğitimi ile kalifiye eleman kazandırma projesi, Söke, Turkey, 16 April 2005

Restoration of Traditional Arts in Architecture

Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2004, K.K.T.C., Magosa, Turkey, 12 - 16 April 2004, pp.1

Restorasyon Amaçlı Pişmiş Toprak Bezeme Yapı Malzemesinin Seri Üretimi

2003 EBİLTEM Proje Pazarı, İZMİR, Turkey, 10 - 12 October 2003

Bilecik Söğüt Kaymakam Sait Bey Çeşmesi

8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu,İZMİR, İzmir, Turkey, 13 - 15 November 2002, vol.1

Tire Gülcüoğlu Evleri

1. Ulusal TireSempozyumu Bildiriler Kitabı, Tire, Turkey, 07 June 2002, vol.1, pp.1

Metrics

Publication

38

H-Index (WoS)

1

Project

14

Thesis Advisory

6

Open Access

3