Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde E-Öğrenme

in: Yabancı Dil Olarak "Dijital Türkçe" Öğretimi, Okur Alparslan, Demirdöven Gökhan Haldun, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.98-134, 2023

İkinci Dil Edinimi Kuramları ve Kavramları

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar-Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar, Tüfekçioğlu Burak, Yıldırım Faruk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.35-52, 2023

Dinleme Becerisi

in: Kuram ve Uygulamada Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Uzdu Yıldız, Funda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.121-142, 2023

İkinci Dil Edinimi Kavramları Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe

in: Kuram ve Uygulamada Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Uzdu Yıldız, Funda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.47-72, 2023

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Görev Tekrarlı Yazma Uygulamalarındaki Gelişimlerinin Betimlenmesi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 11, Gülsün Leyla Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, pp.87-112, 2020

İkinci Dil Edinimi ve Materyal Geliştirme

in: Uygulamalı Dilbilim ve Materyal Geliştirme - Applied Linguistics and Material Development, Nermin Yazıcı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.11-30, 2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

in: KURAM VE UYGULAMA BAĞLAMINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, SELAHATTİN DİLİDÜZGÜN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.442-453, 2016

YER ADLARININ ÜSTANLAMLILIK ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR, V. DOĞAN GÜNAY, ÖZDEN FİDAN, BETÜL ÇETİN, FUNDA YILDIZ, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, pp.281-287, 2011

Metrics

Publication

27

Open Access

1