Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Strategies for Prevention of Hemorrhage in Fertility Sparing Laparoscopic Surgery of Cornual Pregnancy

11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2023), Antalya, Turkey, 16 - 19 November 2023, vol.47, pp.1

The clinical characteristics and surgical approach of scar endometriosis: A case series of 12 women

X. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2023, pp.38-39

The Evaluation Of The Relationship Between Adnexal Torsion Angle And Necrosis : A Cross Sectional Study

3. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2023, pp.180-185

Laparoscopic surgery for a unicornuate uterus with noncommunicating and functional uterine horn

European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) 32nd Annual Congress, Brussels, Belgium, 1 - 04 October 2023, pp.512

Hysteroscopic metroplasty in an asymmetric septate uterus with a non-communicating blind cavity (Robert's uterus)

European Society for Gyneacological Endoscopy (ESGE) 32nd Annual Congress, Brussels, Belgium, 1 - 04 October 2023, pp.432

LAPAROSCOPIC SURGERY FOR A UNICORNUATE UTERUS WITH NONCOMMUNICATING AND FUNCTIONAL UTERINE HORN

TSRM 2022 - 10. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 13 November 2022, pp.76-77

Huge Atypıc Sarcomatous Pelvıc Mass; A Rare Case Report

2. Uluslararasiı Jinokoloji ve Obstetri Kongres, Muğla, Turkey, 3 - 06 November 2022, pp.54-55

Transabdominal Oosit Pick-up Uygulaması – Olgu Serisi Sunumu

9. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1

Mirror Sendromu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 13. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2022, pp.167-168

Ardışık IVF gebeliklerde saptanan kore gravidarum

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 13. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2022, pp.177-178

A Case Report of Drug Elimination Procedure During Pregnancy Due to Leflunomide Use

Türkiye Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2022, pp.186 Sustainable Development

Impact of the covid 19 pandemic on clinical presentation of ectopic pregnancies

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.155-156 Sustainable Development

Impact of the covid 19 pandemic on clinical evaluation of tuboovarian abscesses

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.106 Sustainable Development

Retroperitoneal schwannoma mimicking uterine myoma: case report’

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.156

Management of spontaneously occurred isolated hematocervix case

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.133

Widespread ascites and genital organ involvement in a case of breast ductal carcinoma in situ: a case report

2. Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.1

Giant Abdominal Mass- Case Report

2. Uluslararası ve 17. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 21 November 2021, pp.1

Acil ve Elektif Transvajinal Servikal Serklajlarin Obstetrik ve Perinatal Sonuclarinin Degerlendirilmesi

Türkiye Maternal Fetal Tip ve Perinatoloji Dernegi Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.122-124

B Lynch sütür ile birlikte bilateral uterin arter ligasyonu sonrası fertilite, Olgu Sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tip ve Perinatoloji Dernegi Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.130

Leiomyoma on the septum of a septate uterus: case

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.115

Does HPV positivity affect endometriosis clinic ?

14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2022, pp.44-45

Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi

19. World Congress on IVF in conjuction with 6. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.28-29

Books & Book Chapters

Gonadotropinler, Fizyoloji ve Farmakoloji, Klasik Protokoller

in: Güncel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kitabı 3, Erol Tavmergen, Editor, hipokrat yayıncılık, Ankara, pp.205-214, 2022

Prenatal Tarama ve Tanı

in: Sağlık Biyoteknolojisi, Hilal Koçdor, Editor, Türkiye Klinikleri-Dijital Akademi, Ankara, pp.67-77, 2022

Adnexal Torsion

in: Gynecologic Emergencies, Ali Cenk Özay,Özlen Emekçi Özay,İsmet Gün, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.43-50, 2022

Endometriozisin Medikal Tedavisi ii. Oral Kontraseptifler

in: A'dan Z'ye Endometriozis ve Adenomyozis, Engin Oral,Hale Göksever Çelik, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.351-361, 2021

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

in: A'dan Z'ye Endometriozis ve Adenomyozis, Engin Oral,Hale Göksever Çelik, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.21-32, 2021

Reproductive Physiology

in: Fertility Sparing Approaches In Gynecologic Cancers, İsmet Gün,Ali Cenk Özay,Özlen Emekçi Özay, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2021 Sustainable Development

Gebelik ve Obezite

in: Maternal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi, Halil Gürsoy Pala, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.73-86, 2021

Metrics

Publication

56
UN Sustainable Development Goals