Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HİDROELEKTRİK SANTRALİ TÜNEL İNŞAATI İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ UYGULAMASI

9. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2023, pp.278-285

Yeraltı Kömür Madenciliğinde Solunabilir Tozların Önlenmesi ve Tıbbi Gözetim

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 20 - 03 November 2017, pp.160-165

Yeraltı Madenlerinde Acil Durum Eylem Planlarının İncelenmesi ve Örnek Bir Model

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.77-89

İş Kazalarının Kök Neden Analizleri

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017

Yeraltı Metal Madeni Ocaklarındaki Başlıca Tehlikelerin HTEA Risk Analiz Yönetimi ile Değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015

Books & Book Chapters

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koruyucu ve Önleyici Yaklaşım

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bülent Arpat, Mete Kaan Namal, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.293-325, 2020

Çok Tehlikeli/Tehlikeli Sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bülent Arpat, Mete Kaan Namal, Editor, Gazi Kitap Evi, Ankara, pp.143-166, 2020

Metrics

Publication

16

Citiation (TrDizin)

2

Project

1

Intellectual Property

1
UN Sustainable Development Goals