Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğu Kökenli Batılı Akımlar

DİYANET AYLIK DERGİ , no.221, pp.5-9, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bhagavat Gita'da Tanrı Anlayışı

Ruh ve Madde , no.454, pp.15-20, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hıristiyanlık Açısından Anadolu ve Misyonerlik

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.53-66

Dini Söylemin Değeri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu Din-Kültür ve Çağdaşlık, İzmir, Turkey, 1 - 03 May 2004, pp.203-211

Dinlerarası Diyalog ve Dünya Barışı

Dinin Dünya Barışına Katkısı Sempozyumu , Adana, Turkey, 18 - 21 April 2005, pp.10-25

Hint Meşe'li Dinlerin Türkiye'deki Faaliyetleri

Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.333-343

A Theoretical Framework for an Islamic Religious PLuralism

Inter-Cultural Symposion Religion and Society in German and Turkish Perspectives , Frankfurt, Germany, 1 - 03 July 2004, pp.1-2

Uygurlar ve Uygur Kimliği

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi , Mersin, Turkey, 23 - 27 September 2002, pp.663-691

Buhara mı Vihara mı? Budizm'in İslam Dönemi Türk Kültürüne Etkileri

Uluslarlarası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 23 - 27 September 2002, pp.1285-1296

Turizm ve Din

İnanç Turizmi Paneli, İzmir, Turkey, 09 December 2001

Hz. İbrahim Harran'da Yaşadı mı?

Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 23 - 28 October 2000, pp.905-918

Hinduizm'de Din ve Din Anlayışı: Dharma Kavramı

Dinler Tarihi Araştırmaları II Sempozyumu , Konya, Turkey, 20 - 21 November 1998, pp.309-319

İslam'a Göre Hz. Meryem ve İslam'ın Diğer Dinlere Bakışı

2000 Yılı İnanç Turizmi Semineri, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 1999

Turizm ve Din: Türk Turizm Politikası Üzerine Bir Değerlendirme

Ege Bölgesi Turizm Semineri , İzmir, Turkey, 15 October 1999

İzmirli İsmail Hakkı ve Diğer Dinlerde Oruç

İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu , İzmir, Turkey, 24 - 25 November 1995, pp.215-239

Yeni Dünya Düzeninde Dini Açıdan Bakış

Tartışılan Değerler Açısından Türkiye Sempozyumu , Ankara, Turkey, 17 - 18 June 1995, pp.33-42

Books & Book Chapters

Sekülerizm Karşısında Hinduizm: Mahatma Gandhi Örneği

in: Din, İnanç ve Ritüel: Ekrem Sarıkçıoğlu’na Armağan, Aydın Mahmut, Gündüz Şinasi, Editor, Milel ve Nihal Yayınları, İstanbul, pp.239-254, 2022

Semitik Dinlerde Algı ile Gerçeklik Arasında Kadın

in: Dinler Tarihi Yazıları: Prof. Dr. Mehmet Aydın'a Armağan, Arık Durmuş, Aras Ahmet, Kutlutürk Cemil, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.119-143, 2022

Türkiye'de Faaliyet Yürüten Bazı Yeni Dini Hareketler

in: Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik, Süleyman Turan, Editor, Eğitim Yayınevi, İzmir, pp.253-273, 2022

Biruni'ye Göre Sosyal ve Dinsel Araştırma Kuralları

in: Dinler Tarihi Yazıları: Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’a Armağan, Arık Durmuş, Meral Yasin, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.85-103, 2022

Doğu Dinleri

İSAM Yay., İstanbul, 2018

Yeni Dini Hareketler ve Misyonerlik: Türkiye Örneği

in: Neden ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler, Turan Süleyman, Sancar Faruk, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.243-258, 2018

Tenâsüh

in: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ, Gündüz Şinasi, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.441-443, 2016

Budizm

in: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ, Gündüz Şinasi, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.310-399, 2016

HİNDUİZM

in: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ, Gündüz Şinasi, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.244-298, 2016

Budizm

in: Dinler Tarihi El Kitabı, Adam Baki, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.355-381, 2015

İlahiyat Tamamlama Programı Dinler Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları , İzmir, 2013

Living Religions

Laurence King Publishing, London, 2011

BİYOGRAFİLER

in: Misyoner İngiliz Misyoneri Nasıl Yetiştiriliyor, M. CEMAL SOFUOĞLU, Editor, Tibyan Yayıncılık, İzmir, İzmir, pp.111-145, 2007

Misyonerlik ve Yeni Dinî Hareketler

in: DİNLER TARİHÇİLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MİSYONERLİK, ASİFE ÜNAL, Editor, TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.91-102, 2005

Hint Menşe’li İnançların Türkiye’deki Faaliyetleri

in: Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, YİTİK, ALİ İHSAN, HARMAN ÖMER FARUK, VD, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.333-344, 2004

Oruç Üzerine Tartışmalar

Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2003

Yehova Şahitliği'nin Ortaya Çıkışı

in: Dinler Tarihi Araştırmaları Hıristiyanlık Dünü Bugünü Geleceği , Prof. Dr Abdurrahman Küçük, Editor, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara, pp.283-297, 2002

İslam Dini ve Yeniden Doğuş İnancı

in: İslamın Bugünkü Meseleleri, Çağatay Özdemir, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.390-403, 1997

Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenasüh

in: Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , Prof. Dr Ekrem Sarıkçıoğlu, Editor, Samsun ilim Yayma ve Eğitim Vakfı Yayınları, Samsun, pp.127-138, 1992

Episodes in the Encyclopedia

Vedalar

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.593-594, 2012

Tenasüh

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.441-443, 2011

Taoculuk

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.10-12, 2011

Oruç

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.414-416, 2007

Brahmanizm

Etik Yayınları, pp.826-827, 2004

Atman

Etik Yayınları, pp.697-699, 2003

Avatara

Etik Yayınları, pp.745-746, 2003

Arhat

Etik Yayınları, pp.555-557, 2003

Ahimsa

Etik Yayınları, pp.86-87, 2003

Metrics

Publication

80

Project

1

Thesis Advisory

29

Open Access

27