“Hekim ve Hemşirelerde Sağlık Hizmetlerinde İletişime Bakış: Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Timur TARLIĞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Abdurrahman Hüseyin Baskın

Co-Supervisor: Vahide Bayrakal