Bilişsel-davranışçı yaklaşım ve psikodrama uygulaması temelli arabuluculuk eğitim programı'nın, arabulucuların becerileri üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: MURAT GEZGİN

Supervisor: ABBAS TÜRNÜKLÜ