Yahudi Dinî Literatüründe Ruh ve Kutsal Ruh/Ruah ha-Kodeş: Kökeni ve Yansımaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: AYNUR ÇINAR

Supervisor: ALİ İHSAN YİTİK