İş yaşamında duygusal emek stratejileri: Tıp doktorları üzerinde nitel bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU EREZ

Supervisor: Ebru Tolay