SAĞLIK KAMPÜSÜ DIŞINDAKİ AKADEMİK BİRİMLERDE KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHLİKELER OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih ABACIOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Abdurrahman Hüseyin Baskın

Co-Supervisor: Vahide Bayrakal