4-VINYLCYCLOHEXENE DIEPOXIDE İNDÜKLÜ PRİMER OVER YETMEZLİK MODELİNDE LİPOİK ASİTİN OVARYUM VE UTERUS ÜZERİNE ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: FEYYAZ ÖZEL

Supervisor: SERAP CİLAKER MIÇILI