Geçmişten Günümüze Şan Ekollerinin İncelenmesi ve Klinik Vokoloji Alanındaki Gelişmelerin Günümüzde Şan Eğitimine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Sılay Erman

Supervisor: Pınar Uçman Karaçalı