Kinematics of the Büyük Menderes Graben


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Tolga UYAR

Supervisor: Bora Uzel