Bınge Watchıng pratiğinin izleme kültüründeki yeri ve temel motivasyonları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Dokuz Eylul University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Film Tasarımı, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: SERCAN BOZDOĞAN

Supervisor: Ozan Otan

Abstract:

İzleme kültürünün popüler tüketim pratiklerinden biri olan Binge Watching, seyircilerin tek oturumda ardı ardına seri içerik izlemeleri üzerine kuruludur. Binge Watching pratiğinin uygulanma mecrası video stream servisleridir. Bu servislerin sağladığı teknolojik olanaklar seyircilere otonomi sağlayarak ardı ardına izleme pratiğine yönlendirmektedir. İzleyiciler ilgili pratiği kullanarak gerçekleştirdikleri aşırı içerik tüketiminin neticesinde kültürel kazançlar elde ettiklerini beyan etmişlerdir. Seyircilerin Binge Watching pratiğiyle gerçekleştirdikleri tüketimi sosyal medya üzerinden teşhir ederek toplumsal bağlar kurdukları gözlemlenmiştir. Binge Watching pratiğinin gerçekleşmesine sebebiyet veren temel motivasyonları bulmak amacıyla ilgili pratiğin sağladığı kültürel ve sosyal kazanımları Ayrım Teorisi üzerinden irdeleyeceğiz. Kültürel ve sosyal kazanımların birleşimden oluşan simgesel sermaye kavramını, insanlığın tüketim tarihi boyunca geçirdiği dönüşümdeki rolünü araştırarak, ilgili pratiğin motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışacağız. Ardı ardına izleme pratiğinin temel motivasyonlarından birinin simgesel sermaye kazanımı olduğu savımızı desteklemek amacıyla Binge Watching ve FoMO ilişkisini araştıracağız. Binge Watching pratiğinin ülkemizdeki yansımasını görmek amacıyla ardı ardına izleme konulu akademik izleyici çalışmalarında yer alan seyirci beyanlarını derleyerek, simgesel sermaye kazanımı bağlamında analiz edeceğiz