Eğitim Bilgileri

Lisans, Ege Üniversitesi, TIP, TIP, Türkiye 2013 - 2019

Araştırma Alanları

Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji, Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2020 - Devam Ediyor

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

16. Üroonkoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2023
7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2022
15. Üroonkoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2021
5. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ (online), İzleyici / Dinleyici, İzmir, Türkiye, 2020